Scan op klimaatbestendigheid van UPR en Nota Ruimte projecten

A.G.J. Sedee, H. Goosen, M.A.M. Groot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het ministerie van VROM heeft het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat gevraagd te verkennen op welke wijze projecten uit het Urgentieprogramma Randstad en uit de Nota Ruimte rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Een ad hoc samengestelde groep deskundigen heeft in een open dialoog met projectleiders van een zestiental geselecteerde projecten kennis en ervaring uitgewisseld. In een reeks korte sessies heeft deze ‘review’-groep de projectleiders geadviseerd over de klimaatbestendigheid van hun project. Al doende heeft de groep een eerste indruk gekregen van de wijze waarop klimaatbestendigheid een plaats heeft gevonden in de ruimtelijke planvorming. Tevens zijn er zo ideeën ontstaan voor welke aspecten van klimaatverandering er in deze projecten meer aandacht wenselijk en mogelijk is. In dit rapport de bevindingen en aanbevelingen.
Original languageDutch
Place of Publication[Utrecht]
PublisherKennis voor Klimaat
Number of pages77
ISBN (Print)9789490070175
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • climate adaptation
  • physical planning
  • project appraisal
  • integrated spatial planning policy
  • climatic change
  • netherlands

Cite this