Sanering van zandgrond met een hoge fosfaattoestand : resultaten van een veldexperiment op proefbedrijf De Marke

J.A. Reijneveld, J. Verloop, G.J. Hilhorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de kwaliteitsdoelstelling te waarborgen voor fosfor (P) in oppervlakte- en grondwater (maximaal 0,15 mg P/l), mogen verliezen van fosfaat uit landbouwgronden naar het grondwater niet meer dan 1 kg/ha/jr bedragen. Deze randvoorwaarde vergt een bemestingsaanpak waarbij fosfaat zich niet ophoopt in landbouwgronden. Een dergelijke werkwijze is in Nederland niet gangbaar; er wordt nog steeds overbemest. Op het proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu ‘De Marke’ wordt al vanaf 1992 bemest volgens de strategie van evenwichtsbemesting voor fosfaat. Om te onderzoeken wat de invloed is van verschillende bemestingregiems die gericht zijn op uitmijnen van fosfaat, dan wel het voorkomen van accumulatie is op het perceel op ‘De Marke’ met de hoogste fosfaattoestand een proef aangelegd met drie verschillende fosfaatbehandelingen: * nulbemesting voor fosfaat (P-0); * een fosfaatgift overeenkomstig de helft van de onttrekking door het gewas (P-½evenwicht); * een fosfaatgift gelijk aan de geschatte fosfaatonttrekking door het gewas (P-evenwicht)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages43
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NamePRI-Rapport
PublisherWageningen UR
No.34

Keywords

  • phosphate
  • phosphorus
  • phosphorus fertilizers
  • nutrient balance
  • groundwater pollution
  • leaching
  • sandy soils
  • netherlands
  • dairy farming

Cite this