Saneeringsplan Hedel

Anonymous,

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Zuiden van de Bommeierwaard komen enkele dorpen Voor, die zwaar getroffen werden door het oorlogsgeweld. Bovendien behoort de Bommelerwaard tot de gebieden, waarin zich reeds lang zorgwekkende toestanden voordoen. Bij den noodzakelijken wederopbouw is het standpunt der Regeering, dat er zooveel mogelijk naar gestreefd dient te worden, waar noodig, tegelijkertijd een saneering door te voeren. Vandaar dat in dit gebied begonnen is met de voorbereidende werkzaamheden vöpr een ruilverkaveling. De vraag is nu hoe deze ruilverkaveling zou kunnen worden uitgevoerd zoodat daarmede de saneering het beste wordt gediend. Om deze vraag te beantwoorden is een onderzoek ingesteld naar den bestaanden toestand. Dit rapport beperkt zich tot de gemeente Hedel.
Original languageDutch
Place of Publication's-Gravenhage
PublisherLandbouw-Economisch Instituut
Number of pages18
Publication statusPublished - 1946

Publication series

NameRapport / Landbouw-Economisch Instituut
No.no. 58

Keywords

  • regional development
  • integrated spatial planning policy
  • land consolidation
  • agricultural situation
  • bommelerwaard

Cite this