Samenwerking organiseren voor preventie: Leren van de beleidsvorming voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Onderzoeksrapport Wageningen University and Research

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij, een bestuurskundig onderzoek uitgevoerd naar het 12-jarige beleidsproces waarin de betaaltitel GLI tot stand is gekomen, en die in werking trad op 1 januari 2019. Het onderzoek werd
uitgevoerd van augustus tot en met december 2020. Op verzoek van het ministerie hebben we behalve een managementsamenvatting ook een uitgebreide samenvatting toegevoegd.
In het rapport geven we een gedetailleerde procesreconstructie en analyse van de totstandkoming van het landelijke beleidskader voor de GLI als coördinatie instrument. Om te kunnen duiden wat de betekenis is van de GLI ten opzichte van het staande preventie en zorgbeleid hebben de GLI geanalyseerd in relatie tot het institutionele kader van de Zvw. De lessen uit deze analyse reiken veel
verder dan een aanpassing van het GLI-beleid. Een effectieve en passende leefstijlbegeleiding met de zorg hangt mede samen met institutionele ingrepen om beleidsstelsels niet vrijblijvend met elkaar te verbinden. Voorstellen van het ministerie van VWS daartoe maken ook deel uit van de consultatie
over het Discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’, die 31 januari j.l. afliep. Wij hebben dit stuk niet expliciet meegenomen in dit rapport, maar een aantal van de genoemde opties in het Discussiestuk wordt echter met de analyse in dit rapport verder onderbouwd. In dit rapport komen we uit op een gezaghebbende verbinding in plaats van het verschuiven van onderdelen tussen stelsels. Een tweede bijdrage is een explicietere focus op het belang van het includeren van actieve burgers en ondernemende innovatoren in aanvulling op de geïnstitutionaliseerde belangen in de beleidsvormingen -bijstelling in alle fasen en op alle niveaus. In de huidige context bieden de eerste lessen uit de
Coronamaatregelen, de staat van de preventie infrastructuur, de bewezen samenhang met leefstijlrisico’s, en de feedback vanuit de samenleving eenimpuls om het preventiebeleid middels een beleidscoördinatie door ‘New public health governance’ grondig te herzien.
Wij bedanken de 22 sleutelpersonen die wij geïnterviewd hebben over het beleidsproces GLI. Het waren inspirerende leuke gesprekken, die belangrijke inzichten hebben opgeleverd die niet in (de vele) documenten te vinden zijn. Ook danken we Auke Rothoff en Anne Kooijman die uitstekende assistentie hebben verleend bij de documentenstudie en hand- en spandiensten. Tot slot bedanken
wij onze opdrachtgevers voor het meedenken in mogelijkheden, de accurate feedback en de prettige digitale gesprekken.
Original languageDutch
PublisherWageningen University & Research
Number of pages89
Publication statusPublished - 19 Feb 2021

Cite this