Samenwerken met kennis : de kennisagenda bij de aanbevelingen van de Deltacommissie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op 3 maart hebben negen kennisinstituten het rapport 'Samen werken met kennis' aangeboden aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. In het rapport gaan ze in op de kennisvragen die volgen op de aanbevelingen van de Deltacommissie. Het rapport is hiermee een kennisagenda voor de ontwikkeling van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening voor het Nederlandse deltagebied. Voor elk van de twaalf aanbevelingen -van het Nederlandse veiligheidsniveau tot aan de bestuurlijke, juridische en financiële consequenties van de Deltacommissie-maatregelen– hebben de kennisinstituten kennisvragen en onderzoeksthema’s geformuleerd. De instituten die het rapport hebben opgesteld zijn Alterra Wageningen UR, Deltares, Imares Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KWR Watercycle Research Institute, Technische Universiteit Delft, TNO, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
PublisherInitiatief, Kennis voor een veilige data
Number of pages60
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • water management
  • water policy
  • flood control
  • floods
  • protection
  • government policy

Cite this