Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's

R.J. Bijlsma, C.J. Bastmeijer, M.E.A. Broekmeyer, R.J.F. Butger, F.M. Fleurke, H.P.J. Huiskes, J.A.M. Janssen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) voor habitattypen en leefgebieden in het samengevoegde gebied resp. het meest ambitieuze kwalitatieve doel en de som van populatiedoelen gelden. Het juridisch onderzoek concludeert dat samenvoegen juridisch mogelijk is. Samenvoegen moet wel ecologisch worden onderbouwd; er moet sprake zijn van ecologische meerwaarde en de deelgebieden moeten een ecologische eenheid vormen. Uit het bestuurlijk onderzoek blijkt dat samenvoegen van gebieden als groot voordeel heeft dat mitigerende maatregelen ook in andere deelgebieden dan waar ze nodig zijn, genomen mogen worden, onder de aanname dat saldering is toegestaan. Door samenvoeging van Natura 2000-gebieden ontstaan ook meer mogelijkheden voor compensatie. De vergunningprocedures worden ingewikkelder, omdat het vaststellen van cumulatieve effecten en de mogelijke significantie ingewikkelder zal worden
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages72
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2348
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • natura 2000
  • nature conservation
  • habitats directive
  • birds directive
  • risk
  • nature compensation
  • twente
  • rivierengebied
  • gelderse poort
  • noord-holland

Cite this