Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’: Definitieve versie april 2016

Hanneke Kruize, C.M.L. Hermans

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor
de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten
profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van
een groen in de leefomgeving – dat wil zeggen, de aanwezigheid van parken,
tuinen, bossen, bomen, groenstroken – mensen stimuleert om (meer) te gaan
bewegen. Verder zijn er aanwijzingen dat een groene leefomgeving sociale
contacten stimuleert. Ook wordt verondersteld dat mensen met groen in de
leefomgeving minder stress hebben en dat het als buffer tegen luchtverontreiniging
en geluidoverlast kan dienen. Kortom, het idee is dat mensen
door hun contact met een groene leefomgeving een betere gezondheid en
kwaliteit van leven hebben. Er ontbreekt echter nog veel kennis over de relatie
tussen groen en gezondheid. Daarnaast wordt de groene leefomgeving nog
maar weinig benut door gezondheidsprofessionals.
Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan een groene leefomgeving betekenen
voor de gezondheid van mensen? En wat hebben gezondheidsprofessionals
nodig zodat de groene leefomgeving beter wordt benut?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Alterra hebben
daarom drie onderzoeken uitgevoerd. Als eerste zijn gegevens over de
gezondheid van inwoners uit Doetinchem die al lange tijd worden gevolgd
– de zogeheten Doetinchem Cohort-studie – gecombineerd met gegevens
over de groene leefomgeving voor verkennende analyses naar de relatie groen
en gezondheid. Ten tweede is gezondheidsprofessionals gevraagd wat zij
nodig hebben om de groene leefomgeving in te zetten voor de gezondheid
van hun patiënten. Ten slotte is de situatie voorafgaand aan een gemeentelijke
interventie op het gebied van groen en gezondheid in kaart gebracht (nulmeting).
In deze samenvatting worden de termen natuur, groene leefomgeving en groen
afwisselend gebruikt. In essentie wordt steeds het zelfde bedoeld: de effecten
van natuur, de groene leefomgeving op gezondheid.
Original languageDutch
TypeBrochure
PublisherRIVM
Number of pages18
Place of PublicationBilthoven
Publication statusPublished - Apr 2016

Cite this