Samenvatting Monitoring Nulsituatie-Rapport Resultaten meetronde 2005-2006

H. Keidel, T.G. van Beers, J. Doornbos, L.P.G. Molendijk

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Eind 2004 is door het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), het Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Nederland het initiatief genomen om de aaltjesproblemen gezamenlijk aan te pakken. Hiervoor is het actieplan aaltjesbeheersing gelanceerd. Eén van de projecten binnen dit actieplan was het monitoren van de nulsituatie. Dit project is uitgevoerd door een consortium van Blgg BV, NAK AGRO BV, en PPO-AGV. Binnen het project zijn tussen 2005 en 2006 425 akkerbouwbedrijven grondmonsters genomen. Deze zijn geanalyseerd op de meest bekende plantenparasitaire aaltjes. Daarnaast is aan de deelnemers gevraagd mee te werken aan een enquête over hun bedrijfsvoering en hun ervaringen met aaltjes
  Original languageDutch
  Pages (from-to)19-21
  Number of pages3
  JournalGewasbescherming
  Volume39
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • arable farming
  • soil analysis
  • nematoda
  • nematode control
  • heterodera schachtii
  • globodera
  • meloidogyne
  • pratylenchus
  • rotylenchus
  • tylenchorhynchus
  • longidorus
  • species
  • management
  • questionnaires
  • plant protection

  Cite this