Samenspel duurzaam en gezond?; Duurzaam eten in consumentenperspectief

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de consument te informeren over gezondere en duurzamere voedselpatronen wil het ministerie van EL&I wil weten in hoeverre consumenten samenhang ervaren tussen duurzaamheid en gezondheid. In het onderzoek is de beschikbare literatuur over consumentenpercepties van gezonde en duurzame voedselkeuzes bestudeerd. Vervolgens is tijdens drie focusgroepen, ieder met zes deelnemers, onderzocht hoe consumenten omgaan met de combinatie van gezondheid en duurzaamheid in hun voedselkeuzes. Tot slot is na een online survey onder een steekproef van 942 consumenten getoetst in hoeverre zij voor verschillende producten een verband zien tussen gezondheid en verschillende aspecten van duurzaamheid.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR
Number of pages67
ISBN (Print)9789086155811
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • sustainability
  • consumers
  • food consumption
  • consumer behaviour
  • environmental health
  • health
  • nutrition and health

Cite this