Samen op zoek naar nieuwe kansen

Research output: Book/ReportInaugural speech

Abstract

Dit lectoraat richt zich specifiek op aquacultuur in deltagebieden. Een delta kenmerkt zich door een grote dynamiek als gevolg van de getijdenwerking vanuit zee, door de menging van zout- met zoetwater en de slib- en nutriëntenaanvoer vanuit de rivier. Veel verschillende functies komen er samen. De veelheid aan functies leidt vaak tot conflicten, maar soms kunnen verschillende functies elkaar juist versterken. Dit maakt aquacultuur in deltagebieden een zeer interessant onderzoeksthema waar verschillende belangen en disciplines samenkomen. Zo vindt in Nederland de extensieve schelpdierkweek plaats in Natura-2000 gebieden. Enerzijds is de kweek afhankelijk van natuurwaarden zoals productiviteit en waterkwaliteit. Anderzijds kan het de natuurwaarden ook positief of negatief beïnvloeden. De uitdaging zit hem in het zoeken naar kansen waarbij aquacultuur en andere gebruiksfuncties zoals natuur, veiligheid en recreatie elkaar versterken om daar waar conflicten optreden samen te zoeken naar oplossingen.
Original languageDutch
Place of PublicationVlissingen
PublisherDelta Academy van Hogeschool Zeeland; University of Applied Sciences
Number of pages10
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • aquaculture
 • deltas
 • cooperation
 • diversity
 • natural areas
 • water transport
 • public speeches
 • water management
 • nature management
 • aquaculture and environment
 • water quality
 • waste water
 • water treatment

Cite this