Ruimtelijke planvorming voor de Krimpenerwaard; planvorming in het licht van twee toekomstperspectieven voor het Hollands-Utrechtse veenweidegebied.

M.C. Hidding, M.J. van der Vlist

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Original languageDutch
  Pages (from-to)255-264
  JournalPlanologische diskussiebijdragen
  Publication statusPublished - 1986

  Cite this