Ruimtelijke ordening uitbesteden?

Research output: Contribution to journalBook reviewProfessional

Abstract

In haar proefschrift schetst Grijzen het beeld van een lagere overheid die er bij de ruimtelijke ordening op eigen kracht niet meer uitkomt en dan consultants of ingenieursbureaus inhuurt om ruimtelijke plannen op te stellen en er doorheen te krijgen. Dat kan men als teken van onvermogen zien, maar met de volheid van de ruimtelijke ordening , de hoge beleids- en regeldichtheid, de ingewikkelde jurisprudentie, de afweging en toetsing weten gemeenten niet altijd raad. Er bestaat bij de ambtelijke dient angst voor chaos tijdens het planproces. Een advies- of ingenieursbureau dat niet alleen het bestemmingsplan maakt, maar ook de bezwaren en zienswijzen afhandelt, is voor de gemeente een lonkend perspectief. Grijzen wijst erop dat ambtenaren hierdoor zelf niet leren met deze volheid om te gaan, waardoor ze steeds afhankelijker van consultants worden en de overheid steeds ‘leger’ wordt. Dat is alarmerend voor de lokale democratie. Het uitbesteden van bestemmingsplannen, waardoor die enigszins uit de publieke sfeer van raad en college worden weggezogen, zou wellicht meer discussie en kritiek moeten ontmoeten. Dit klemt te meer nu het gemeentelijk bestemmingsplan belangrijker is geworden bij de ruimtelijke ordening en niet het provinciale of rijksbestemmingsplan (inpassingsplan). Provinciale en rijksbevoegdheden als inpassingsplannen en reactieve aanwijzingen worden immers nog nauwelijks gebruikt. Weliswaar heeft elke bestuurslaag in de Wro dezelfde bevoegdheden gekregen, maar juist gemeenten voeren toch weer de boventoon. Het proefschrift geeft aan dat ruimtelijke ordening vaak de gemeentegrens overstijgt, vrijwel altijd uiterst ingewikkeld is, maar toch meestal door gemeenten wordt gedaan of liever gezegd uit handen wordt gegeven. Kunnen gemeenten de ruimtelijke planning wel aan? Is de expertise in voldoende mate aanwezig? Is de gemeente het juiste bestuurlijke schaalniveau voor de ruimtelijke ordening ? Men kan zich afvragen of in plaats van outsourcing niet beter upscaling naar regionale overheden kan worden toegepast. De Wro verschaft daartoe immers de instrumenten. Ook deconcentratie komt in aanmerking.
Original languageDutch
Pages (from-to)29-30
JournalOpenbaar Bestuur
Volume21
Publication statusPublished - 2011

Cite this