Ruimtelijke maatregelen voor Natura 2000 wetlands in het veenweidegebied : bufferzone voor het natuurgebied De Haeckk

P.C. Jansen, F.P. Sival, C. Kwakernaak, O.A. Clevering, E. Westein

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Natuurgebieden met Natura 2000 status zijn vaak sterk afhankelijk van goede watercondities. Behalve brongerichte maatregelen zijn ook ruimtelijke effectgerichte maatregelen noodzakelijk. Gebieden rond Natura 2000 wetlands kunnen als buffergebied ingericht worden om de vereiste waterkwaliteit in het natuurgebied te behalen. Waterberging leidt tot minder inlaat van gebiedsvreemd water. Verbetering van de waterkwaliteit is mogelijk door het buffergebied in te richten als helofytenfilter of als slootzuiveringssyteem. De effectiviteit en het ruimtebeslag van dergelijke ruimtelijke maatregelen is berekend voor het Natura 2000 gebied De Haeck bij de Nieuwkoopse Plassen. Ook is een inschatting gemaakt van de kosten en baten van dergelijke systemen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages66
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1599
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • wetlands
  • peatlands
  • water quality
  • peat grasslands
  • natura 2000
  • water framework directive
  • buffer zones
  • natural areas
  • zuid-holland

Cite this