Ruimtelijke bescherming weidevogellandschap : naar een provinciale weidevogelverordening?

F.H. Kistenkas, T.C.P. Melman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met instrumenten uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen weidevogelgebieden effectief beschermd gaan worden. Wel lijkt daarbij inzet nodig van de provincies, zo blijkt uit een juridische analyse van Alterra. Tot voor kort viel de juridische bescherming van het weidevogellandschap een beetje tussen wal en schip. Het viel doorgaans immers buiten de Natura 2000-gebieden, terwijl de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen zich meestal beperken tot planologische sturing zonder harde juridische sturingsinstrumenten. Die hardere juridische sturing is juist nodig om voor weidevogels de nodige openheid, waterpeil en rust te waarborgen
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherMinisterie van LNV
Number of pages42
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / DK
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
No.nr. 2008/095

Keywords

  • birds
  • land use planning
  • regulations
  • nature conservation
  • grassland birds
  • Netherlands

Cite this