Ruimtelijk-economische dynamiek van de landbouw. Rapport 2 Casestudies naar ontwikkelpaden, beïnvloedende factoren, effecten op natuur en aanknopingspunten voor beleid

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de land- en tuinbouw en de rol die ruimtelijke factoren daarbij spelen. Deze manifesteren zich verschillend over de ruimte in Nederland en dat impliceert dat de aanknopingspunten voor overheidsinterventies rondom het verbinden van natuur en landbouw ook verschillend zijn tussen Nederlandse gebieden. Het doel van het onderzoek is om de belangrijkste ontwikkelpaden van de Nederlandse landbouw te typeren en de dynamiek daarbinnen in beeld te brengen, te duiden en te confronteren met de potenties voor het realiseren van natuurdoelen en het verbeteren van natuurkwaliteit in meer algemene zin.Hiertoe is een conceptueel model ontwikkeld dat toegepast en aangescherpt is in een casestudie in Waterland, de Noordoostpolder en Regio Foodvalley.---This report describes a study of the development of agriculture and horticulture in the Netherlands and the part played by spatial factors. The effects of these factors differ across the country and that implies that the opportunities for government intervention concerning the relationship between agriculture and nature also vary from area to area. The aim of the research was to characterise the main development pathways for Dutch agriculture, to identify the dynamics within these pathways and to assess them against the potentials for achieving nature conservation objectives and improving ecosystem quality in general. To this end a conceptual model was developed, applied and refined in a case study of Waterland, Noordoostpolder and Regio Food Valley.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages123
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameWOt-rapport
No.145
ISSN (Print)2352-2739

Cite this