Ruimtegebruik op de Noordzee en de trends tot 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

J.T. van der Wal, W.A. Wiersinga

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit achtergronddocument bevat een verkenning van het toekomstig ruimtegebruik op de Noordzee (Nederlands Continentaal Plat, NCP). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hoog resp. een laag economisch groeiscenario: ‘Global Economy’ (GE) en ‘Regional Communities’ (RC), omgevingsscenario’s die ook voor de Natuurverkenning 2011 worden gebruikt. De specifieke zeegebonden functies (scheepvaart, visserij, offshore energiewinning) komen in die twee scenario’s echter nauwelijks aan de orde. Dit achtergronddocument beoogt dit gat zoveel mogelijk te vullen. De basis hiervoor is een beschrijving van het huidige gebruik van de Noordzee en de ontwikkelingen die in de verschillende sectoren plaats vinden. Ook is gebruik gemaakt van de inzichten van stakeholders die op een workshop naar voren kwamen. Belangrijke drijvende krachten die het ruimtegebruik op het NCP bepalen, zijn de olieprijs (van belang voor olie- en gaswinning, visserij en windenergie), de omvang van de economische groei (scheepvaart, zandwinning en recreatie) en het beleid (windenergie, visserij, natuur). De meeste gebruiksvormen zullen in omvang gaan toenemen met uitzondering van de (olie- en) gaswinning en de visserij. Wáár in de toekomst het gebruik op zee zal plaatsvinden is echter moeilijk te voorspellen; kosten, techniek en beleid zijn hiervoor bepalend. Het huidige gebruik geeft wel een indicatie (omdat het verplaatsen lastig is), maar voor nieuwe functies (aquacultuur, windenergie en zandwinning) is dat niet duidelijk. Daarom is volstaan met de interacties die gebruiksfuncties met elkaar hebben en met enkele vuistregels. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de ecologische impacts van de gebruiksfuncties op de afzonderlijke ecosysteemcomponenten. De veranderingen in gebruik betekenen naar verwachting een verschuiving van de ecologische impacts door chemische vervuiling, eutrofiëring en bodemberoering naar enerzijds meer verstoring door de toename van onderwatergeluid en anderzijds een geringere impact door meer bodemrust in (kwetsbare) gebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages74
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.262

Keywords

  • space utilization
  • inventories
  • environment
  • north sea

Cite this