Ruimtedruk Zuidelijke Randstad

P.J. Rijk, J. Vreke

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op verzoek van de directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de ruimtedruk in de Zuidelijke Randstad. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige als naar de toekomstige ruimtedruk. Ook wordt inzicht gegeven in de diverse prijsvormings- en verwervingsprocessen van grond. Om de regionale verschillen aan te geven zijn 9 landbouwgebieden in Zuid-Holland onderscheiden. Per gebied wordt inzicht gegeven in aantallen inwoners, bevolkingsdicht-heid, type grondgebruik en m2 groen per inwoner, grondprijzen, verhandelde arealen en type verwervers. Ook is per gebied de oppervlakte en het type van toekomstige ruimtelijk plannen bepaald (wonen, werken, groen en infrastructuur). Een beeld van de regionale grondspanning is verkregen door de gemiddelde toekom-stige vraag (uit de ruimtelijke plannen) te confronteren met het gemiddelde jaarlijkse verwachte vrije grondaanbod. Oplossingsrichtingen worden aangereikt hoe omgegaan kan worden met de disharmonie tussen vraag en aanbod van grond.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherLEI
  Number of pages68
  ISBN (Print)9789052425825
  Publication statusPublished - 2000

  Publication series

  NameRapport LEI
  PublisherLEI
  No.4.0011

  Keywords

  • physical planning
  • agricultural land
  • capital market
  • land use
  • land management
  • land resources
  • land markets
  • land prices
  • land transfers
  • property
  • netherlands
  • zuid-holland

  Cite this