Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen

P. Hendriks, Peter Paul Schollema, Roelf Pot, R.C.M. Verdonschot

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
Original languageEnglish
Number of pages11
JournalH2O online
Publication statusPublished - 15 Feb 2016

Keywords

  • nature management
  • ditches
  • nature conservation
  • water management
  • polder boards
  • protected species
  • maintenance

Cite this