Ruimte voor elkaar : een essay over decentralisatie in het natuurbeleid

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit project betreft een analyse van recente ontwikkelingen rond de decentralisatie in het nationale natuurbeleid. Decentralisatie zien we hier als overdracht van taken. Maar het is een veelzijdig vraagstuk. Nederland als een 'gedecentraliseerde eenheidsstaat' heeft altijd te maken met uitvoering in medebewind. We behandelen hier vier beleidsdossiers: 1) de Natuurbeschermingswet, 2) de Impuls voor het Soortenbeleid, 3) het Investeringsbudget Landelijk Gebied, 4) de Nota Ruimte. Een belangrijke bevinding is dat een meer nadrukkelijke koppeling nodig is tussen het decentrale karakter van besluiten en de condities voor het werken in de praktijk binnen de netwerken. This project concerns an analysis of recent developments regarding decentralisation in national nature policy. We see decentralisation here as a transfer of tasks. But it is a multifaceted issue. As a 'decentralised single state', the Netherlands is traditionally characteris by co-government. We look at four policy dossiers here: 1) the Nature Conservancy Act, 2) the Impulse for Species Policy, 3) the Investment Budget for Rural Areas, 4) the Spatial Policy Document. An important finding is that a more definite link is required between the decentralised character of decision-making and the conditions for working in practice within the networks.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages41
ISBN (Print)9789086150588
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving
PublisherLEI

Keywords

  • nature conservation
  • government policy
  • environmental policy
  • landscape conservation
  • rural areas
  • decision making
  • protected species
  • decentralization
  • netherlands
  • nature

Cite this