Ruimte voor de Rivier en beleving

M.H. Jacobs, G.A.H.J. Kuijer

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Het rapport gaat om de belevingswerelden van betrokkenen bij de concretisering van Ruimte voor de Rivier beleid en hoe met deze belevingswerelden kan worden omgegaan in planprocessen. Het rapport bevat een literatuurstudie over landschapsbelevingsonderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij verschillende benaderingen in belevingsonderzoek (hoe kan het onderzocht worden?) en bij de kennis over beleving van water die dit onderzoek heeft opgeleverd (wat weten we over beleving van water?). Hieraan worden conclusies verbonden voor het vervolg van het belevingsonderzoek. De Theory of Planned Behavior lijkt een zeer zinvol theoretisch kader te geven voor het onderhavige onderzoek. Deze theorie worden toegelicht, en er wordt uitgelegd op welke wijze men empirisch onderzoek in de geest van deze theorie kan verrichten. De opzet en de uitkomsten van een empirisch belevingsonderzoek met betrekking tot Ruimte voor Rivieren beleid wordt beschreven. Met tot slot een reflectie op participatieve planvorming
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages36
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWaterTekens
PublisherAlterra

Keywords

  • water management
  • planning
  • flood control
  • river regulation
  • physical planning
  • water
  • participation
  • attitudes
  • landscape experience

Cite this