Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit: een inventarisatie van knelpunten voor innovatieve ondernemers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Natuurvisie schetst het kabinet zijn visie op de toekomst van natuurbescherming in Nederland.
Daarin is nadrukkelijk aandacht voor natuurcombinaties en een grotere rol voor ondernemerschap. Uit
ervaringen met het programma Ruimte In Regels blijkt dat ondernemers vaak knelpunten in wet- en
regelgeving ondervinden die innovatie in hun bedrijfsvoering en business model in de weg staan. De in
dit rapport weergeven inventarisatie van LEI Wageningen UR bevestigt dat ook ondernemers die willen
investeren in natuur en biodiversiteit knelpunten tegenkomen. Voor belemmeringen die nog niet
worden aangepakt zal EZ samen met de betrokken actoren (ondernemers, medeoverheden) zoeken
naar werkbare oplossingen
Original languageDutch
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages29
ISBN (Electronic)9789086157310
Publication statusPublished - Jan 2016

Publication series

NameReport / LEI Wageningen UR
No.2015-158

Cite this