Robuuste multifunctionele rivierdijken : welke kansen en knelpunten zien stakeholders voor robuuste multifunctionele dijken langs de rivieren in het landelijk gebied?

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterkeringszone. Daarnaast worden plannen voor een vijftal locaties in het landelijk gebied geschetst. Naar aanleiding van deze plannen zijn de belangrijkste stakeholders geïnterviewd. Op basis van de door de stakeholders gesignaleerde kansen, knelpunten, aandachtspunten en aanbevelingen is een sterkte-zwakte analyse gemaakt van robuuste multifunctionele waterkeringen. Ook zijn voor de vijf locaties sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen benoemd en zijn aanbevelingen gedestilleerd voor de verdere strategieontwikkeling richting hoogwaterbescherming door multifunctionele klimaatbestendige dijkzones langs de rivieren in het landelijk gebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages110
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2228
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dykes
  • quality
  • reinforcement
  • climatic change
  • multiple use
  • water management
  • adaptation
  • gelderland
  • zuid-holland

Projects

Cite this