ROB maatregelen in de landbouw en vermindering van emissies van broeikasgassen; zichtbaarheid van effecten in de nationale berekening en suggesties ter verbetering van de berekeningssystematiek

P.J. Kuikman, D.A. Oudendag, A. Smit, K.W. van der Hoek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt aangegeven welke vermindering van emissie van overige broeikasgassen Nederland kan bereiken door het uitvoeren van maatregelen in de zogenaamde Koeien & Kansen bedrijven in het kader van activiteiten die worden genomen om aan de EU nitraatrichtlijn te voldoen en van additionele maatregelen uit ROB onderzoek. In berekeningen wordt aangegeven hoeveel van deze verandering van emissie wel en hoeveel niet zichtbaar wordt via toepassing van de huidige monitoringssystematiek voor broeikasgassen en of en zo ja, waar en hoe aanpassing van de systematiek nodig zou zijn. De omvang van deze niet gerapporteerde verandering bedraagt voor het jaar 2003 tussen 1.5 en 2 Mton CO2 equivalenten. In het rapport worden suggesties gedaan voor aanpassing van de nationale berekeningssystematiek van emissies van broeikasgassen zodat alle effecten van maatregelen wel zichtbaar worden in de berekening
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages57
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.994
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • greenhouse effect
  • global warming
  • emission
  • reduction
  • agriculture
  • netherlands
  • farming systems
  • calculation
  • measures

Cite this