RISTORI, modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken. Achtergronddocument

A.C.D. Ertsen, B. van der Wal, F.G. Wortelboer, P.F.M. Verdonschot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 1997 zijn RIVM, STOWA en RIZA het project RISTORI gestart. Het doel was om modellen te ontwikkelen waarmee de effecten van ingrepen op de aquatische levensgemeenschap voorspeld kunnen worden. In parallelle sporen is door meerdere instanties gewerkt aan het ontwikkelen van voorspellingsmodellen, zowel voor individuele soorten, als voor aquatische levensgemeenschappen. Over de onderzoeken zijn diverse werkrapporten gepubliceerd, waarvan een deel echter in beperkte kring is verspreid. De STOWA heeft besloten de onderzoeksrapporten te bundelen en te voorzien van een samenvatting. Deze samenvatting is uitgebracht als rapport 2007-15. Op CD zijn de uitgebreide rapporten bijgevoegd. Het beschikbaar worden van de resultaten van de RISTORI-onderzoeken is relevant voor het opstellen van maatregelenprogramma's in het kader van de Kaderrichtlijn water. RISTORI draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in het effect van maatregelen en verkleint daarmee het risico op misinvesteringen. De resultaten van RISTORI zijn niet eenvoudig toe te passen. Het onderzoek was zeer specialistisch. Ook het benutten van de ontwikkelde kennis is in eerste instantie iets voor deskundigen. De STOWA zal bevorderen dat de kennis wordt ontsloten via wegen die wel toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld waterschappen, zoals via de KRW-verkenner, of andere beslissingsondersteunende systemen
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherSTOWA
Number of pages314
ISBN (Print)9789057733543
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameSTOWA rapport
No.2007-15

Keywords

  • aquatic communities
  • models
  • water management
  • environmental impact
  • streams
  • ditches
  • aquatic ecosystems
  • measures
  • ecological assessment

Cite this