Risk profile on antimicrobial resistance transmissible from food animals to humans

P.L. Geenen, M.G.J. Koene, H. Blaak, A.H. Havelaar, A.W. van de Giessen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de dierhouderij worden antibiotica veelvuldig gebruikt, waardoor antibioticaresistentie toeneemt, zowel bij zoönotische als bij commensale bacteriën. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de risico’s van overdracht van resistente zoönotische bacteriën en resistentiegenen van voedselproducerende dieren naar de mens en de mogelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Dit rapport bevat een risicoprofiel, hetgeen bedoeld is om risicomanagers te informeren over de beschikbare kennis met betrekking tot dit potentiële gezondheidsrisico, als een eerste stap in het proces van risicomanagement. 3 gevaren dienen als voorbeeld in dit risicoprofiel: 1. quinolone-resistente Campylobacter jejuni; 2. veegerelateerde MRSA (v-MRSA); 3. ESBL-producerende bacteriën.
Original languageEnglish
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages118
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
PublisherRIVM
No.330334001/2010

Keywords

  • animal husbandry
  • antibiotic resistance
  • risk behaviour
  • health hazards
  • risk management
  • campylobacter jejuni
  • staphylococcus aureus
  • beta-lactamase
  • bacteria
  • zoonoses

Cite this