Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids

M.E. Schiphouwer, N. van Kessel, J. Matthews, R.S.E.W. Leuven, S. Koppel, J. Kranenbarg, O.L.M. Haenen, H.J.R. Lenders, L.A.J. Nagelkerke, G. van der Velde, B. Crombaghs, R. Zollinger

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuciscus aspius); karper (Cyprinus carpio); Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea); graskarper (Ctenopharyngodon idella); hybride ‘kruiskarper’ (Cyprinus carpio X Carassius spp.); snoekbaars (Sander lucioperca); giebel (Carassius gibelio) en kleine marene (Coregonus albula). Hoewel zeeforel (Salmo trutta trutta) was opgenomen in de initiële selectie van exotische soorten, is in consensus met experts besloten deze soort als inheems te beschouwen. Op basis van dit rapport worden de volgende maatregelen aanbevolen: - Het uitzetten van exoten, met name karper, giebel, snoekbaars, graskarper en vruchtbare hybriden (kruiskarper), moet gestopt of gereguleerd worden om verdere verspreiding en nieuwe introducties te voorkomen. - Het screenen van nationale en international vistransporten en maatregelen te nemen om de verspreiding van ziekten en andere meeliftende exoten te voorkomen.
Original languageEnglish
Place of PublicationNijmegen
PublisherNederlands Expertise Centrum Exoten
Number of pages207
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameReport
PublisherNederlands Expertise Centrum Exoten
No.2013.068

Keywords

  • fishes
  • fauna
  • dispersal
  • risk management
  • invasive alien species
  • inventories

Cite this