Risico's van zware metalen in sediment in het natuurontwikkelingsgebied in de Logtse Baan

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Beerzedal in het natuurontwikkelingsgebied de Logtse Baan komen sterk verhoogde gehalten aan zink, koper en in mindere mate cadmium, nikkel en arseen in het sediment voor tov de gehalten in de bodem. Het gebied is door Natuurmonumenten aangewezen als gebied voor grote grazers. Door de hoge gehalten in de bodem is het niet duidelijk of de kwaliteit van het gras wel voldoet aan wettelijke normen voor veevoer. Belangrijk om op te merken is dat koper en nikkel nutriënten zijn die alleen bij hoge gehalten ongewenste stoffen zijn. Onbekend is in hoeverre de aangetroffen gehalten van sedimentmonsters in andere beken en of dit alles problematisch is. Op basis van nader onderzoek zou bepaald kunnen worden in hoeverre de huidige en toekomstige situatie (met meer sediment) leidt tot ongewenste situaties. In enkele grond- en sedimentmonsters zijn relatief hoge cadmiumgehalten aangetroffen (4 tot 9 mg.kg-1 in de jaren 2004-2006). In geen van de grasmonsters zijn echter nog hoge cadmiumgehalten aangetroffen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages28
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1605
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • heavy metals
  • sediment
  • nature development
  • large herbivores
  • ecotoxicology
  • noord-brabant
  • natural areas

Cite this