Risico’s van anticoagulantia voor niet-doelsoorten en predatoren

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De laatste decennia heeft het gebruik van chemische bestrijdingsmid -
delen een grote vlucht genomen. Voor bestrijding van knaagdieren
worden vooral zogenaamde anticoagulantia-bevattende rodenticiden
(hierna aangeduid met ARs) gebruikt. Met name tweede generatie ARs
kunnen worden beschouwd als Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
(PBT), op basis waarvan het gebruik als risicovol wordt gekwalificeerd
en eigenlijk voorkomen zou moeten worden. Er is echter een grote
maatschappelijke druk om ze toch te kunnen gebruiken, bij gebrek aan
geschikte alternatieven.
Op dit moment is er in Nederland geen goed inzicht in de risico’s van
ARs voor niet-doelsoorten (soorten die het uitgelegde lokaas consu -
meren maar waar de bestrijding zich niet op richt) en predatoren. Deze
kennis is wel gewenst, zeker in het licht van de Europese regelgeving
waarin wordt gevraagd om dit soort lokale kennis in relatie tot de toe -
lating en gebruik. In het Alterra-rapport ‘Risico’s van anticoagulantia
rodenticiden voor niet-doelsoorten en predatoren’ wordt een scan ge -
presenteerd van de beschikbare literatuur over de risico’s van ARs in
Europese landen. Op basis hiervan zijn ook metingen uitgevoerd aan
enkele ARs in levers van roofvogels om een eerste beeld te krijgen van
de mate van blootstelling van predatoren aan ARs in Nederland.
Original languageDutch
Pages (from-to)14-15
JournalDierplagen informatie
Volume18
Issue number1
Publication statusPublished - 2015

Cite this