Risicobeheer in de land- en tuinbouw : een visie op de rol van de overheid

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

LNV wil een nieuwe strategische visie opstellen met betrekking tot haar rol op het terrein van risicobeheer in de land- en tuinbouw. In dit rapport zijn risico's in de primaire land- en tuin-bouw die een gevaar vormen voor de continuïteit van bedrijven op basis van een literatuuron-derzoek beschreven. De huidige rol van de overheid (vooral de rol van LNV), die overigens in beweging is, met betrekking tot de belangrijkste risico's is vervolgens geanalyseerd. Deze rol is ook in een internationaal perspectief gezet. Aan een groep agrarische ondernemers uit verschil-lende sectoren en aan de verzekeringsbranche is gevraagd hoe zij aankijken tegen de huidige rol van de overheid en welke rol zij voor de overheid zien. De resultaten van dit rapport bevatten bouwstenen voor de op te stellen nieuwe visie. The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality wants to draw up a new strategic vision regarding its role in the field of risk management in agriculture and horticulture. This report de-scribes risks in primary agriculture and horticulture that form a hazard for the continuity of businesses, based on a literature study. The current role of the government (particularly the role of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality) - which is continually changing - re-garding the most important risks was then analysed. This role has also been examined from an international perspective. A group of agricultural entrepreneurs from various sectors and repre-sentatives from the insurance sector were asked how they view the current role of the govern-ment and what role they see for the government. The results of this report form building blocks for the new vision to be formulated.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages73
ISBN (Print)9789086151127
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie
PublisherLEI

Keywords

  • agriculture
  • horticulture
  • risk
  • management
  • government
  • farm management
  • netherlands
  • risk assessment

Cite this