Risico-beoordeling onkruiden in biologische landbouw

C. Kempenaar, P.O. Bleeker, D.A.G. Kurstjens, A. Lamour, G.J. Molema, R.M.W. Groeneveld, M.M. Riemens, R.Y. van der Weide

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In dit onderzoek zijn vier knelpunten bij de onkruidbeheersing in de biologische landbouw geselecteerd. Over deze vier knelpunten is zoveel mogelijk materiaal verzameld. Het gaat om het effect van mechanische onkruidbestrijding op de verspreiding van ziekten en plagen in gewassen en op het structuurbederf in de bodem, de veronkruiding van peen en ui in relatie tot het weer en andere factoren en het risico van de import van onkruidzaden uit bermen en natuurgebieden. Vanwege het ontbreken van kennis en de complexiteit van de situatie kan een risico-inschatting nog niet gemaakt worden. Nu zijn er per knelpunt vragen voor nader onderzoek opgesteld.
Original languageDutch
Place of Publicationonbekend
PublisherPRI Gewas- en Productie-ecologie
Number of pages64
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameNota / Plant Research International
No.326

Keywords

  • organic farming
  • weed control
  • soil structure
  • weeds
  • seed dispersal
  • tillage
  • botrytis
  • risk assessment

Cite this