Ringtest nutriënten in meststoffen: WFSRPT_MS01 Versie 2

B. van de Kooi, M. de Nijs

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In november 2023 heeft Wageningen Food Safety Research (WFSR), onderdeel van Wageningen University & Research, de hier beschreven ringtest, “Ringtest nutriënten in meststoffen” (WSRPT-MS01) uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze ringtest is uitgevoerd volgens de ISO/IEC 17043:2023 norm, voor de organisatie van interlaboratoriumonderzoeken, maar valt niet onder de accreditatie omdat de matrix vaste dierlijke mest buiten de huidige scope valt. Voor deze ringtest zijn twee batches vaste dierlijke mest verzameld, gemengd en uitgevuld in potten met minimaal 500 g. De homogeniteit van elk van de twee monsters is bepaald voor zowel totaal stikstof als totaal fosfor. Vervolgens heeft elk deelnemend laboratorium twee monsterpotten ontvangen, namelijk één monster dikke fractie rundveedrijfmest en één monster dikke fractie varkensdrijfmest. Aan de deelnemende laboratoria is gevraagd om in beide monsters de gehaltes totaal stikstof en totaal fosfor te bepalen met de eigen methode(s). Er zijn vijf laboratoria die zich hebben geregistreerd voor deze ringtest. De resultaten van WFSR uit de homogeniteitsstudie zijn in de berekening als deelnemend laboratorium voor de berekening van de z’-scores meegenomen. Alle laboratoria hebben voor de sluitingsdatum hun resultaten ingediend. Voor elk deelnemend laboratorium zijn vier z’-scores berekend. Vier van de 5 deelnemende laboratoria lieten een optimale prestatie zien, namelijk 4 van de 4 z’-scores als voldoende. Eén van de deelnemende laboratoria had drie z’-scores als voldoende één z’-score als twijfelachtige.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food Safety Research
Number of pages25
DOIs
Publication statusPublished - Feb 2024

Publication series

NameRapport / Wageningen Food Safety Research
No.WFSR 2024.002 (versie 2)

Cite this