Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst

J.C.A.M. Bervaes, W. Kuindersma, J. Onderstal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag [etc.]
Publisher[Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Communicatie] [etc.]
Number of pages94
ISBN (Print)9789077167120
Publication statusPublished - 2002

Keywords

 • regional parks
 • open spaces
 • landscaping
 • landscape conservation
 • national planning
 • land use planning
 • urban planning
 • regional planning
 • government policy
 • netherlands
 • buffer zones

Cite this