Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden

H. Korevaar, A.K. van der Werf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broeikasgassen, natuurwaarden, maatschappelijke aspecten, en economische aspecten. Vervolgens komen de mogelijke functies aan bod: waterzuivering, waterberging, bodemdaling, buffering van natuur, oeverbescherming, biodiversiteit, biomassateelt en recreatie. De marktprijs van rietbiomassa is momenteel te laag om rietteelt rendabel te maken. Een betaling voor ecosysteemdiensten is nog niet genoeg ontwikkeld om daarmee een goede beloning voor o.a. waterzuiverinbg, klimaatadaptaie en bodemdaling te genereren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
Number of pages48
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
No.544
ISSN (Print)1566-7790

Keywords

  • phragmites
  • land use
  • soil management
  • water treatment
  • biomass
  • ecosystem services
  • subsidence
  • peat grasslands
  • feasibility studies
  • utrecht

Cite this