Richtingen voor richtlijnen; interacties tussen Nederland en de Europese Commissie in de implementatie van Europese milieurichtlijnen

M.G.G. Neven, E. Turnhout, M.J. Bogaardt, F.H. Kistenkas, M.W. van der Zouwen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Lidstaten hebben tot op zekere hoogte de ruimte om natuur- en milieurichtlijnen, lidstaatspecifiek te implementeren. Er is dus sprake van zogenaamde beleidsruimte. In onderhavige exploratieve studie is gekeken naar de wijze waarop de inhoudelijke, procedurele en procesmatige beleidsruimte is benut bij de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (KRL) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op basis van een vergelijkende analyse tussen richtlijnen en reflecties op theorie en empirie over interacties, benuttingstrategieën en uitkomsten is een aantal aanwijzingen voor de Nederlandse overheid op een rij gezet om toekomstige botsingen met de Europese Commissie te kunnen voorkomen. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen voor onderzoek geformuleerd. Trefwoorden: implementatieprocessen, Europees milieubeleid, omgevingsrecht, beleidsruimte, interacties en beïnvloedingsstrategieën, derogatie, handelingsperspectieven, Europese Commissie, Nitraatrichtlijn, Vogel-en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn water, Kaderrichtlijn luchtkwaliteit
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages114
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWOT Natuur & Milieu
No.25
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • environmental policy
  • habitats
  • air quality
  • directives
  • regulations
  • eu regulations
  • netherlands
  • interactions

Cite this