Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en regio een MIRT-onderzoek Eems-Dollard starten. Het rijk en de provincie Groningen zijn gezamenlijk de opdrachtgevers voor dit onderzoek. Het doel van het MIRT-onderzoek is het voorbereiden van keuzes rondom de Nederlandse strategie in de bilaterale samenwerking met Duitsland, gericht op het ecologisch behoud en herstel van het EemsDollard estuarium in balans met kustveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Dit rapport maakt deel uit van MIRT-onderzoek Eems-Dollard Fase II spoor 1, het ecologische kennisspoor. Het bouwt voort op resultaten uit MIRT-onderzoek Fase I en andere bestaande probleembeschrijvingen. Dit rapport is het resultaat van een reviewstudie van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eemsestuarium.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages31
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C076/15

Keywords

  • ecological restoration
  • restoration management
  • estuaries
  • ecological disturbance
  • water quality
  • aquatic ecology
  • eems-dollard

Cite this