Toetsing van de Groene Weide Meststof in de praktijk : demovelden van de gebiedsgerichte pilot Kunstmestvrije Achterhoek, 2019

Translated title of the contribution: Review of the Green Meadow Fertiliser in practice: test fields of de area specific pilot Fertiliser-Free Achterhoek, 2019

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De doelstelling van het project Kunstmestvrije Achterhoek (KVA) is het verduurzamen van de bemestingspraktijk door de bemesting van grasland en bouwland zo veel mogelijk in te vullen met regionaal beschikbare nutriënten. Het project is onderdeel is van het zesde Nederlandse actieprogramma1in het kader van de Nitraatrichtlijn. Een van de doelstellingen betreft het identificeren van gewenste productkwaliteit en productsamenstelling van bemestingsproducten van dierlijke mest en slib, beschikbaar komend uit best beschikbare technieken voor mest- en slibverwerking. Deze doelstelling is door WUR-Wageningen Environmental Research (WUR-WENR) uitgewerkt in een monitoringsprogramma. Een onderdeel daarvan is toetsing van een nieuw bemestingsproduct van dierlijke mest en andere (meest hernieuwbare) stikstofbronnen in demovelden. Dit rapport geeft een vervolg op het onderzoek dat in 2018 startte. De resultaten van 2019 worden in dit rapport gepresenteerd.---The aim of the project Biobased Fertilisers Achterhoek (in Dutch Kunstmestvrije Achterhoek) project is to make fertilisation practice more sustainable by means of the use of locally available nutrients from renewable sources. The project is part of the sixth action program of the Netherlands serving the Nitrates Directive. One of the objectives is to identify the eligible product quality and product composition of fertilising products from animal manure and sludge which can be produced by means of best available techniques for manure and sludge processing. For this objective WUR-Wageningen Environmental Research (WUR-WENR) has developed a monitoring program. A research topic is testing of a new fertilising product from animal manure and other (most renewable) nitrogen sources in demonstration field experiments. The research started in 2018. This document reports the results of the second year 2019. The demonstration field experiments will be continued in 2020.
Translated title of the contributionReview of the Green Meadow Fertiliser in practice: test fields of de area specific pilot Fertiliser-Free Achterhoek, 2019
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages39
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.3034
ISSN (Print)1566-7197

Fingerprint Dive into the research topics of 'Review of the Green Meadow Fertiliser in practice: test fields of de area specific pilot Fertiliser-Free Achterhoek, 2019'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this