Review of recent literature concerning mixture toxicity of pesticides to aquatic organisms

E.M.J. Verbruggen, P.J. van den Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De eenvoudigste manier om effecten van mengsels van bestrijdingsmiddelen te beoordelen is om de effecten van de individuele stoffen bij elkaar op te tellen (concentratieadditie). In het algemeen laten experimenten zien dat de stoffen elkaars werking niet versterken (geen synergisme). Als er toch sprake is van versterking, is dat effect doorgaans gering. Het concept concentratieadditie is daarom geschikt om de schadelijke effecten van mengsels van bestrijdingsmiddelen te schatten. Dit blijkt uit een overzicht van recente literatuur over de toxiciteit van mengsels van bestrijdingsmiddelen dat het RIVM met het kennisinstituut Alterra heeft gemaakt. De inventarisatie is een update van een analyse uit 2000 en bevestigt het beeld van toen. Het ministerie van VROM wilde als opdrachtgever in kaart brengen welke ontwikkelingen spelen op het gebied van het beoordelen van mengsels van bestrijdingsmiddelen. De studie beschrijft daarom ook methodologische vernieuwingen die de risicoschatting van mengsels kunnen verfijnen.
Original languageEnglish
Place of PublicationBilthoven
PublisherRIVM
Number of pages34
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRIVM report / National Institute for Public Health and the Environment
PublisherRIVM
No.601400001/2010

Keywords

  • toxicity
  • pesticides
  • mixtures
  • literature reviews
  • aquatic organisms
  • risk assessment
  • aquatic toxicology
  • ecotoxicology

Cite this