Retentie van Nutrienten in het oppervlaktewater : Meetcampagne in het Zeegserloopje

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze meetcampagne geeft meer inzicht in het vermogen van een waterloop om nutriënten vast te leggen of na te leveren (retentie). Dit inzicht draagt bij aan het beter inschatten en optimaliseren van waterkwaliteitsmaatregelen. Hiertoe zijn een genormaliseerd en een meanderend traject in het Zeegserloopje hoogfrequent bemeten in drie perioden van elk een week in de zomer/nazomer van 2009. De gemiddelde stikstofvastlegging in de meetperioden bedraagt 5% tot 50% van de inkomende vrachten. De fosforretentie is grilliger en varieert van een nalevering van 60% tot een vastlegging van 60%. De resultaten suggereren dat hermeandering niet hoeft te leiden tot een betere waterkwaliteit zoals vaak wordt aangenomen. Mede doordat hermeandering in combinatie met het weghalen van stuwen kan leiden tot kleinere verblijftijden van het water.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages86
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2133
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • streams
  • retention
  • nutrients
  • phosphates
  • nitrogen retention
  • water quality
  • monitoring
  • drenthe

Cite this