Resultaten van onderzoek naar de effecten van schietactiviteiten vanaf Fort Erfprins te Den Helder op vogels en zeehonden op de Razende Bol. een beoordeling op basis van de Flora- en Faunawet

C.J. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanaf het Zeefront van Fort Erfprins worden door de Koninklijke Marine al meer dan 100 jaren schietoefeningen gehouden. Door het Ministerie van Defensie is op 7 maart 2007 een ontheffing aangevraagd krachtens de Flora- en faunawet voor het doen van onderzoek naar de eventueel verontrustende en verstorende effecten van de schietoefeningen. In het voorliggende rapport wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van de broedvogels, van de aantallen doortrekkende en overwinterende watervogels en van de aanwezige aantallen Gewone en Grijze Zeehonden op en nabij de Razende Bol. De aan- en afwezigheid van vogels en zeehonden is sterk verschillend per deelgebied. Zeehonden waren in 2008 en het voorjaar van 2009 altijd aanwezig op de noordoostpunt en vaak ook langs de noordelijke rand van de Razende Bol. Verschillende groepen vogels, zoals grote meeuwen en Aalscholvers, worden vooral langs de zuidelijke rand van de plaat aangetroffen
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Number of pages73
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C106/11

Keywords

  • military activities
  • birds
  • seals
  • adverse effects
  • nature conservation
  • kop van noord-holland

Cite this