Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) biologische gegevens

M. Hoek, E. van Barneveld

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2015 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project worden botten van drie locaties verzameld door IMARES en onderzocht op biologische parameters, waaronder visziekten, en gehalten milieukritische stoffen, zowel organische contaminanten als metalen. Tot en met 2013 was het chemisch onderzoek gericht op gezonde mannelijke botten, in lijn met de nieuwe OSPAR/JAMP-richtlijn worden vanaf 2014 gezonde vrouwelijke exemplaren onderzocht. De werkzaamheden zijn volgens protocol uitgevoerd. In 2015 is het chemisch onderzoek naar milieukritische stoffen in bot uitgevoerd op de locaties Kustzone Noordwijk, Westerschelde en Eems-Dollard. Het visziekte-onderzoek is uitgevoerd op de locaties Westerschelde en Eems-Dollard. Dit jaar zijn voor de tweede keer de componenten heptachloor, HBCD en de perfluorverbindingen gemeten in bot, vanwege Richtlijn 2013/39/EU die 12 augustus 2013 is gepubliceerd en rechtsgeldig wordt vanaf 2018. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd en worden als DIF-files aangeleverd voor opslag in DONAR.
Original languageDutch
PublisherIMARES
Number of pages25
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C029/16

Keywords

  • platichthys flesus
  • flounder
  • monitoring
  • fish diseases
  • netherlands

Cite this