Resultaten KringloopWijzer 2013-2020: Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

Jur Eekelder, Gerjan Hilhorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2021 zijn van 155 bedrijven de KringloopWijzer resultaten van de voorgaande acht jaren beschikbaar. Ontwikkelingen in bedrijfsopzet en milieuprestaties, maar ook jaareffecten worden door de langere periode steeds duidelijker zichtbaar. Het jaar 2014 was een afwijkend jaar met zeer hoge gewasopbrengsten, het jaar 2018 bleek sterk afwijkend door de extreme droogte en de zeer lage gewasopbrengsten, vooral op zandgrond. In 2019 en ook in 2020 waren de effecten van de droogte minder extreem. In de jaren 2015 tot 2017 is een stijgende lijn zichtbaar in de milieuprestaties van de deelnemende bedrijven. Uit de resultaten van de KringloopWijzer blijkt dat veehouders hebben ingezet op het verhogen van de productie per koe, verlagen van de jongveebezetting, verbeteren van de voerefficiëntie, verlagen van het P-gehalte van het rantsoen en aanpassen van de bemesting. In 2018 werd deze strategie voortgezet, maar dit resulteerde niet in betere milieuprestaties. Door het slechte groeiseizoen waren de bodemoverschotten in 2018 voor stikstof en fosfaat de hoogste uit de looptijd van het project. De bodemoverschotten zijn in het jaar 2019, ondanks wederom een droge zomer, een stuk lager dan in 2018. In 2020 is het bodemoverschot iets gestegen. Voor 274 bedrijven is er data beschikbaar uit de periode 2017-2020. Voor de analyse op de thema’s “eiwit van eigen land” en “Planet Proof” is deze data gebruikt.
Original languageDutch
Place of Publication{Netherlands
PublisherVruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Number of pages36
Publication statusPublished - 2021

Cite this