Resource use efficiency and environmental performance of biofuel cropping systems

S.C. de Vries

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Dit proefschrift heeft tot doel om de productie-ecologische duurzaamheid te analyseren van een aantal productieketens voor biobrandstoffen die zoveel mogelijk de wereldwijde verscheidenheid aan gewassen, biofysische en overige omstandigheden weerspiegelen. Productie-ecologische duurzaamheid maakt deel uit van de milieudimensie van duurzaamheid; voor ons specifieke doel hebben we dit deelgebied gedefinieerd middels een set duurzaamheidsindicatoren die betrekking hebben op de efficiëntie waarmee schaarse grondstoffen gebruikt worden, op bodemkwaliteit, netto energieproductie en broeikasgasemissies. Een tweede doel van dit proefschrift is het formuleren van een algemene methodiek die duurzaamheidsanalyses van productieketens voor biobrandstoffen mogelijk maakt, die helpt bij het ontwikkelen van zulke systemen met een minimum aan landgebruiksverandering en mogelijk een basis zou kunnen vormen voor het certificeren van de duurzaamheid ervan.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van Ittersum, Martin, Promotor
 • Giller, Ken, Promotor
 • van de Ven, Gerrie, Co-promotor
Award date20 Apr 2012
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789461731173
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • biofuels
 • use efficiency
 • resource management
 • bioethanol
 • biodiesel
 • sustainability
 • sustainability indicators
 • fuel crops
 • biobased economy

Cite this