Resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje in bladrammenas

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Het niveau van resistentie van bladrammenasrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, kan op meerdere manieren worden bepaald. Om het resistentieniveau van rassen objectief vast te kunnen stellen, is een betrouwbare en door een onafhankelijke instantie uit te voeren toetsmethode noodzakelijk. In 2006 is een onderzoeksproject gestart, onderdeel uitmakend van het Actieplan aaltjesbeheersing, waarin verschillende methodieken om resistentieniveaus te bepalen met elkaar werden vergeleken. Resultaten van de verschillende gebruikte lab- en kasproeven bleken sterk met elkaar en met de resultaten van veldonderzoek samen te hangen. Andere aspecten, zoals kosten en praktische uitvoerbaarheid, bepalen daarom voor een belangrijk deel de keuze voor de meest geschikte toetsmethode. In 2009 wordt de meest geschikte toetsmethode opnieuw getoetst en zal een eerste (officiële) toetsing van een beperkt aantal (nieuwe) bladrammenasrassen worden uitgevoerd.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition24 april
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 24 Apr 2009

  Keywords

  • meloidogyne chitwoodi
  • raphanus sativus
  • varietal resistance
  • testing
  • assays
  • nematoda
  • arable farming

  Cite this