Resistentie in de bodem. Deelrapport project Antibiotica in de bodem

H. Schmitt, J. Lahr, G. Bhumibhamon

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Terwijl antibioticum-resistentie in ziekenhuizen en landbouwhuisdieren relatief goed onderzocht is, is veel minder bekend over het optreden van resistentie in het milieu. Een mogelijk belangrijke bron van resistentie in het milieu is het uitrijden van mest van intensief gehouden landbouwhuisdieren op landbouwgronden. In deze studie werd een pilot-onderzoek verricht naar de rol van bemesting met varkensdrijfmest voor resistentie in zandige landbouwgronden. Er werd gekozen voor een veld-benadering, waarbij drie bedrijven tijdens de periode van bemesting regelmatig werden bemonstert (vlak voor, en een dag, een week en vier weken na de bemesting). Op elk bedrijf werd in de nabijheid van de veldlocatie ook een referentielocatie gekozen, om de lange termijn effecten van bemesting te kunnen vergelijken met een soortgelijke, maar niet bemestte grond.
Original languageDutch
Place of PublicationGouda
PublisherStiching Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem (SKB)
Number of pages20
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameProjectnr: PP8348
PublisherStiching Kennisontwikkeling en kennisoverdracht Bodem (SKB)

Keywords

  • animal manures
  • soil pollution
  • antibiotics
  • soil bacteria
  • antibiotic resistance
  • monitoring

Cite this