Research Guidance. Ontwikkeling van een aanpak aan de hand van het meerjarenonderzoeks-programma 'energie-efficientie in de glastuinbouw'

F.W.J. Keulartz, J. Verstegen, P. Diederen, O. Hietbrink, W. Jansen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een doelgerichte ontwikkeling en verspreiding van kennis en technologie is essentieel voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Allerlei ontwikkelingen in de markt en de samenleving vragen om een slagvaardig optreden. Ook bij de opzet en uitvoering van onderzoeksprogramma's moet zo efficiënt en effectief mogelijk met de beschikbare middelen worden omgegaan. Daarbij moet het onderzoek leiden tot resultaten die aansluiten bij de wensen van boeren en tuinders en tevens kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. Een studie is uitgevoerd met als doel om binnen Nederland een eerste stap te zetten richting de ontwikkeling van een 'gereedschapskist' met 'Research Guidance'-methoden, technieken en procedures en deze vervolgens toe te passen op het meerjarenonderzoeksprogramma 'energie- efficiëntie in de glastuinbouw'. Het rapport geeft een overzicht van de diverse stappen en processen die bij de opzet, invulling en begeleiding van een onderzoeksprogramma aan de orde dienen te komen
Original languageDutch
Place of Publicationonbekend
PublisherLEI
Number of pages91
ISBN (Print)9789052426129
Publication statusPublished - 2000

Keywords

  • research
  • agricultural research
  • research projects
  • guidance
  • program effectiveness
  • energy conservation

Cite this