Rendementsmeting luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inno- en luchtwassysteem

J. Mosquera, J.M.G. Hol, J.W.H. Huis in 't Veld, G.M. Nijeboer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de emissies van ammoniak te reduceren is invoering van emissiebeperkende staltechnieken noodzakelijk. Luchtwassystemen behoren tot de systemen die in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) opgenomen zijn als ammoniakemissiereducerende technieken. Het principe van een chemische wasser is erop gebaseerd dat NH3 die zich in de stallucht bevindt wordt gebonden door het aanwezige zuur in de wasser. Inno+ BV brengt een nieuw type chemische wasser dat gebaseerd is op het in serie plaatsen van twee wascomponenten die ieder 70% ammoniak reduceren. Het verwachte reductiepercentage van dit systeem is 95% en moet worden gemeten voordat men het kan opnemen in de Rav. Inno+ BV heeft de Animal Science Group opdracht gegeven om het rendement van het 90-95% ammoniakreductie Inno+ Luchtwassysteem vast te stellen. Deze metingen worden volgens het nieuwe meetprotocol voor ammoniak uitgevoerd. In dit project werd het wanden concept bij twee pluimveestallen (vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens) en het module concept bij twee varkensstallen (stal met biggen, kraam- en dragende zeugen en een stal met biggen en kraamzeugen) gemeten. De ammoniakconcentratie werd volgens de natchemische meetmethode voor NH3 bepaald. In totaal werden 16 metingen uitgevoerd waarbij bij iedere meting de NH3-concentratie in de ingaande en uitgaande lucht in duplo werd gemeten. De variatie in NH3-concentratie van de ingaande lucht groot was groot (0,4 tot 84 ppm). De variatie van de uitgaande lucht was echter beperkt (0,03 tot 0,39 ppm). Het rendement van de chemische wasser varieerde van 84,2 tot 99,9%. Gemiddeld was het rendement 96,9% (96,4% inclusief meting 4 op locatie 1: bij deze meting was de zuurvoorraad aan het einde van de meting op)
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages17
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Animal Sciences Group
PublisherAnimal Sciences Group
No.43
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

  • pig farming
  • poultry farming
  • ammonia
  • air quality
  • air cleaners
  • ammonia emission

Cite this