Rendeert natuurcompensatie?

A. Gaaff, J. Vader

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de toepassing van natuurcompensatie. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande literatuur en een aantal gesprekken met praktijkdeskundigen. Er is specifieke aandacht besteed aan effectiviteit en efficiëntie van natuurcompensatie. Ecologische aspecten zijn buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek geeft een overzicht van bevindingen, leerpunten, knelpunten en kennisleemten ten aanzien van de doeltreffendheid van natuurcompensatie. This report describes an exploratory study into the application of compensation for nature. The study was based on existing literature and a number of interviews with field experts. Specific attention was given to effectiveness and efficiency of compensation for nature. Ecological aspects were not considered. The study provides an overview of findings, learning points, bottlenecks and knowledge gaps regarding the effectiveness of compensation for nature.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages49
ISBN (Print)9789086150304
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 6, Beleid
PublisherLEI

Keywords

  • agricultural policy
  • nature conservation
  • habitats
  • compensation
  • efficiency
  • netherlands
  • economic aspects
  • nature

Cite this