Relaties tussen nutriënten en zware metalen in bovengrond en grondwater; resultaten Gelders meetnet bodem- en grondwaterkwaliteit

R.P.J.J. Rietra, J. Bril, J. Japenga, W. Schuurmans, O.B. Boersma, P.R. Bolhuis

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De bodemkwaliteit van Gelderland wordt via systematische waarnemingen geanalyseerd. De metingen in de eerste meetronden (1997-1999) zijn al eerder gerapporteerd en worden in dit rapport aangevuld met de metingen van 2000. Voor de interpretatie van de meetgegevens wordt onder andere het rekenmodel GELRE gebruikt. Het rekenmodel is gebaseerd op het bodemchemische model SEKTRAS en is eerder gepresenteerd. Het rekenmodel is verbeterd door gebruik te maken van de nieuwe SEKTRAS-berekeningen met een grote bereik van invoerparameters. Resultaten van het model worden gepresenteerd. In dit rapport wordt de relatie bestudeerd tussen de resultaten van het meetnet bodemkwaliteit en de resultaten van het meetnet grondwaterkwaliteit, waarvoor al sinds 1989 metingen beschikbaar zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages68
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.725
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • heavy metals
  • nutrients
  • groundwater pollution
  • subsoil
  • phosphates
  • nitrogen
  • netherlands

Cite this