Relaties tussen mineralisatie, denitrificatie en indicatoren voor bodemkwaliteit in landbouwgronden

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Mineralisatie en denitrificatie zijn bodemprocessen die een groot effect hebben op de hoeveelheid voor het gewas beschikbare stikstof en de stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Inzicht en kwantificering van mineralisatie en denitrificatie is nodig voor een goede onderbouwing van bemestingsadviezen en instrumenten ten behoeve van het mestbeleid, zoals een indicator voor nitraatuitspoeling. In dit rapport wordt een studie beschreven naar de relaties tussen enerzijds de potentiële mineralisatie en denitrificatie en anderzijds verschillende indicatoren voor bodemkwaliteit, zoals het gehalte aan totaal stikstof en koolstof, het gehalte aan oplosbaar stikstof en koolstof, en de C-N-verhouding. De analyses zijn uitgevoerd aan 459 monsters van de bovengrond van zand- en lössgronden uit het project Sturen op nitraat. Uit de resultaten volgt dat gehalten aan oplosbaar stikstof en koolstof veel beter waren gerelateerd aan de potentiële mineralisatie en denitrificatie dan de overige indicatoren. Oplosbaar stikstof en koolstof bieden de meeste perspectieven als indicator voor mineralisatie en denitrificatie in bemestingsadviezen en instrumenten ten behoeve van het mestbeleid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages38
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.769
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil properties
  • quality
  • denitrification
  • mineralization
  • organic matter
  • soil chemistry
  • netherlands
  • sandy soils
  • loess soils

Cite this