Relatie tussen humusvormen en standplaatsfactoren in beekdalgraslanden; case studie ecologische bodemtypologie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft een methode om tot een humusvormtypologie in schraalgraslanden te komen en de voorlopige resultaten hiervan voor humusprofielen in beekdalgraslanden. Van 81 locaties zijn humusprofielbeschrijvingen en bodemchemische analyseresultaten gebruikt. Door middel van een canonische correspondentieanalyse en een logistische regressieanalyse is onderscheid gemaakt tussen terrestrische en semiterrestrische standplaatsen. Vervolgens is onderzocht welke standplaatsfactoren en horizonten relevant zijn. Voor deze horizonten is een clustering uitgevoerd op basis waarvan een humusprofielclassificatie is opgesteld. Er zijn negen terrestrische en zeven semiterrestrische humusvormen onderscheiden. Tot slot is de relatie van deze humusvormen met de standplaatsfactoren onderzocht. Voor de terrestrische humusvormen kon een gradiënt voor vocht en koolfstof-fosforverhouding onderscheiden worden, en haaks daarop een gradiënt voor de zuurgraad. De semiterrestrische humusvormen komen voor langs een gradiënt voor het organische stofgehalte en een gradiënt voor de nutriëntentoestand.
Original languageUndefined/Unknown
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages105
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.98

Cite this